Name Size Modified
 ANOVA.II.SDK 62.12 KB 2 decades ago
 ANOVA.II.txt 836 bytes 2 decades ago
 BeagleGSDAs.SDK 543.32 KB 2 decades ago
 BeagleGSDAs.txt 323 bytes 2 decades ago
 BOP.1990.SDK 384.86 KB 2 decades ago
 BOP.1990.txt 2.14 KB 2 decades ago
 BSP2.2.SHK 199.25 KB 2 decades ago
 BSP2.2.txt 685 bytes 2 decades ago
 CALCU.PLOT.SDK 70.68 KB 2 decades ago
 CALCU.PLOT.txt 1.06 KB 2 decades ago
 Chameleon.bsq 40.53 KB 2 decades ago
 Chameleon.BXY 29.63 KB 2 decades ago
 ECP16.0.24.SHK 190.61 KB 2 decades ago
 ECP16.txt 709 bytes 2 decades ago
 IIgsTour88.shk 510.44 KB 2 decades ago
 IIgsTour88info.txt 540 bytes 2 decades ago
 IRv2.0.2.SHK 126.92 KB 2 decades ago
 IRv2.0.2.txt 684 bytes 2 decades ago
 jmpstart302.SHK 518.9 KB 2 decades ago
 jmpstart302.txt 277 bytes 2 decades ago
 launchbox.bxy 15.75 KB 2 decades ago
 launchbox.txt 149 bytes 2 decades ago
 REGRESS.II.SDK 94.87 KB 2 decades ago
 REGRESS.II.txt 325 bytes 2 decades ago
 STATS.PLUS.DOC.txt 237 bytes 2 decades ago
 STATS.PLUS.DOCs 103.16 KB 2 decades ago
 STATS.PLUS.SDK 91.1 KB 2 decades ago
 STATS.PLUS.txt 459 bytes 2 decades ago
 WriteAway.SHK 31.99 KB 2 decades ago
 WriteAway.txt 196 bytes 2 decades ago
30 files, 2.95 MB in total