Name Size Modified
 Mountain Hardware - Supertalker.dsk 140 KB 3 years ago
 Mountain Hardware - Supertalker SD200 Phrase tables.dsk 140 KB 3 years ago
 Mountain Hardware - Supertalker SD200 Program disk.dsk 140 KB 3 years ago
 Supertalker - Phrasetables.dsk 140 KB 1 decade ago
 Supertalker 3.0.dsk 140 KB 1 decade ago
5 files, 700 KB in total